Nasza szkoła

TU SIĘ RAZEM UCZYMY

Menu witryny

Z Życia Szkoły

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

Przedszkole

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

OPIEKUNOWIE

Sabina Gibczyńska (GG), Wanda Być (SP)

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCA (GG)

Weronika Nawrocka

ZASTĘPCA ( SP)

Wiktoria Jankowska

SKARBNIK

Julia Olszuk
Justyna Andrzejewska


CELE I ZADANIA:

1. SU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.

2. Współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu
i wychowaniu.

3. Broni praw ucznia oraz czuwa nad realizacją ich obowiązków.

4. Uczestniczy w życiu szkoły poprzez organizowanie:
?
zajęć pozalekcyjnych uczniów;

?
uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów.

5. Współpracuje z gazetką szkolną.

6. Organizuje czas wolny uczniów poprzez dyskoteki, imprezy sportowe i kulturalno-oświatowe.