Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Rychnowach

 

PRZEWODNICZˇCY

MATEUSZ WILK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZˇCEGO

AGNIESZKA OLEJNIK

SKARBNIK

Sylwia Komala

SEKRETARZ

Beata Mrozek - Gliszczyńska

CZŁONKOWIE RADY  RODZICÓW:

Angelika Grzelak

Magdalena Bandarew

Aleksandra Wilk

Katarzyna Gierszewska

Beata Glaza

Anna Duraj

Jolanta Kossmann

Grażyna D±browska

M. Błaszkowska

Anna Barto¶

Aleksandra Kirkor Klimczak

Małgorzata Lewandowska